(13884) کد پستی در اسرائیل

مشاهده لیست کد پستی در اسرائیل
منطقه زمانیوقت اسرائیل
منطقه2,070,272‎ km²
جمعيت7.4 میلیون
تراکم جمعیت3.55 / km²
کد پستی10200, 10292, 10300 (13881 بیشتر)
کد تلفن2, 3, 4 (28 بیشتر)
کسب و کارها در اسرائیل250299
شهرها765
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
10200 - 36593استان شمال (اسرائیل)1577
26000 - 42812استان حیفا1779
40200 - 50295, 70100 - 81800استان مرکز (اسرائیل)3031
46000 - 47445, 50200 - 86817استان تل‌آویو3694
77000 - 90403استان جنوب (اسرائیل)2117
90970 - 99889استان اورشلیم1544

نقشه تعاملی

(13884) کد پستی در اسرائیل

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
10200استان شمال (اسرائیل)
10292متولااستان شمال (اسرائیل)13132.962‎ km²
10300H̱aẕor HaGelilitاستان شمال (اسرائیل)550311.1‎ km²
10329استان شمال (اسرائیل)
10350H̱aẕor HaGelilitاستان شمال (اسرائیل)
10351H̱aẕor HaGelilitاستان شمال (اسرائیل)
10352H̱aẕor HaGelilitاستان شمال (اسرائیل)
10353H̱aẕor HaGelilitاستان شمال (اسرائیل)
10500Migdal Ha‘Emeqاستان شمال (اسرائیل)
10600نحلل (شهر)استان شمال (اسرائیل)20254.292‎ km²
10800استان مرکز (اسرائیل)
10801Bet HaShittaاستان شمال (اسرائیل)
10802Bet Alfaاستان شمال (اسرائیل)
10803Nir Dawidاستان شمال (اسرائیل)
10804Mesillotاستان شمال (اسرائیل)
10805‘En HaNaẕivاستان شمال (اسرائیل)6573.943‎ km²
10806Sde Naẖumاستان شمال (اسرائیل)
10808استان مرکز (اسرائیل)
10809Ruẖamaاستان جنوب (اسرائیل)
10810Sde Eliyyahuاستان شمال (اسرائیل)9494.823‎ km²
10815Tirat Ẕeviاستان شمال (اسرائیل)171519.8‎ km²
10835استان شمال (اسرائیل)6541.967‎ km²
10840Newé Etanاستان شمال (اسرائیل)5748.5‎ km²
10845Ma‘oz H̱ayyimاستان شمال (اسرائیل)4603.986‎ km²
10850Kefar Ruppinاستان شمال (اسرائیل)178410.2‎ km²
10855H̱amadyaاستان شمال (اسرائیل)82222.2‎ km²
10865استان شمال (اسرائیل)99522.6‎ km²
10870Yardenaاستان شمال (اسرائیل)9473.558‎ km²
10875Newé Urاستان شمال (اسرائیل)157914.9‎ km²
10900استان شمال (اسرائیل)41621381.2‎ km²
10905Reshafimاستان شمال (اسرائیل)8024.598‎ km²
10910Sheluẖotاستان شمال (اسرائیل)7032.175‎ km²
10915Reẖovاستان شمال (اسرائیل)7862.124‎ km²
10918استان شمال (اسرائیل)2911.982‎ km²
10920استان شمال (اسرائیل)9126.1‎ km²
10930
10931
10932
10935
11000کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)37895‎ km²
11012کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)
11013کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)
11015کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)
11016کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)
11018کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)
11019کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)
11021کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)29165,892 مترمربع
11022کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)51696,761 مترمربع
11023کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)45873,108 مترمربع
11024کریات‌شمونااستان شمال (اسرائیل)1830.157‎ km²
صفحه 1بعدی

اسرائیل

(به عبری: יִשְׂרָאֵל) کشوری در غرب آسیا و در منطقهٔ خاورمیانه است. نام رسمی آن دولت اسرائیل (به عبری: מְדִינַת יִשְׂרָאֵל) و پایتخت آن شهر تل آویو یا شهر اورشلیم است. پهناوری این کشور مورد اختلاف است ولی طبق یکی از تعریف‌های مرزی ۲۲٬۱۴۵ کیلومتر مربع (۱۵۱ام د..  ︎  اسرائیل صفحه ویکی پدیا