(5870) کد پستی در استونی

مشاهده لیست کد پستی در استونی
منطقه زمانیوقت شرق اروپا
جمعيت1.3 میلیون
کد پستی10001, 10101, 10111 (5867 بیشتر)
کد تلفن32, 33, 35 (29 بیشتر)
کسب و کارها در استونی128333
شهرها2182
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
10001 - 19098, 74001 - 76992استان هاریو876
20001 - 43408Ida-Virumaa390
44001 - 46715استان لنه-ویرو457
48001 - 49604استان یوگوا273
50050 - 62511استان تارتو453
63001 - 64618استان پولوا287
65001 - 66712استان وورو472
67001 - 68716استان والگا199
69001 - 71513استان ویلیاندی321
72001 - 73516استان یروا230
78001 - 79891استان راپلا347
80001 - 88442استان پارنو403
90101 - 91391استان لنه278
92001 - 92424استان ایدا-ویرو205
93001 - 94791استان ساره405

نقشه تعاملی

(5870) کد پستی در استونی

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
10001Sitsiاستان هاریو
10101Sitsiاستان هاریو
10111Sitsiاستان هاریو31450.831‎ km²
10112Sitsiاستان هاریو43355.2‎ km²
10113Sitsiاستان هاریو7080.161‎ km²
10114Sitsiاستان هاریو3620.106‎ km²
10115Sitsiاستان هاریو7100.137‎ km²
10116Sitsiاستان هاریو7360.112‎ km²
10117Sitsiاستان هاریو7600.116‎ km²
10118Sitsiاستان هاریو5500.148‎ km²
10119Sitsiاستان هاریو8890.193‎ km²
10120Sitsiاستان هاریو16690.462‎ km²
10121Sitsiاستان هاریو7180.151‎ km²
10122Sitsiاستان هاریو13640.243‎ km²
10123Sitsiاستان هاریو36571,535 مترمربع
10124Sitsiاستان هاریو5840.119‎ km²
10125Sitsiاستان هاریو25910.117‎ km²
10126Sitsiاستان هاریو9720.207‎ km²
10127Sitsiاستان هاریو20511.646‎ km²
10128Sitsiاستان هاریو3610.115‎ km²
10129Sitsiاستان هاریو3690.152‎ km²
10130Sitsiاستان هاریو2860.171‎ km²
10131Sitsiاستان هاریو6900.158‎ km²
10132Sitsiاستان هاریو34983.657‎ km²
10133Sitsiاستان هاریو9610.208‎ km²
10134Sitsiاستان هاریو8690.251‎ km²
10135Sitsiاستان هاریو17220.33‎ km²
10136Sitsiاستان هاریو10160.197‎ km²
10137Sitsiاستان هاریو9650.181‎ km²
10138Sitsiاستان هاریو11500.494‎ km²
10139Sitsiاستان هاریو6220.118‎ km²
10140Sitsiاستان هاریو39254,191 مترمربع
10141Sitsiاستان هاریو183865,475 مترمربع
10142Sitsiاستان هاریو8310.199‎ km²
10143Sitsiاستان هاریو7210.121‎ km²
10144Sitsiاستان هاریو4870.19‎ km²
10145Sitsiاستان هاریو5450.126‎ km²
10146Sitsiاستان هاریو37870,981 مترمربع
10147Sitsiاستان هاریو12530.217‎ km²
10148Sitsiاستان هاریو3700.118‎ km²
10149Sitsiاستان هاریو15480.264‎ km²
10150Sitsiاستان هاریو8580.289‎ km²
10151Sitsiاستان هاریو12630.313‎ km²
10152Sitsiاستان هاریو9680.292‎ km²
10153Sitsiاستان هاریو
10154Sitsiاستان هاریو
10155Sitsiاستان هاریو13446,174 مترمربع
10156Sitsiاستان هاریو3378,657 مترمربع
10201Sitsiاستان هاریو
10301Sitsiاستان هاریو
صفحه 1بعدی

استونی

اِستونی (به استونیایی: Eesti) کشوری در منطقه بالتیک در شمال اروپا است. این کشور از غرب به دریای بالتیک و از شمال به خلیج فنلاند می‌رسد و مرز شرقی آن با روسیه و مرز جنوبی آن با لتونی مشترک است. جمعیت آن ۱٬۳۵۶٬۰۰۰ نفر و پایتخت آن تالین است. واحد پول این کشور ی..  ︎  استونی صفحه ویکی پدیا