(3333) کد پستی در استرالیا

مشاهده لیست کد پستی در استرالیا
منطقه زمانیوقت مرکز استرالیا
منطقه7,692,024‎ km²
جمعيت21.5 میلیون
تراکم جمعیت2.8 / km²
کد پستی0200, 0221, 0800 (3330 بیشتر)
کد تلفن2, 3, 4 (2 بیشتر)
کسب و کارها در استرالیا1502507
شهرها2052
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
0800 - 0909قلمرو شمالی (استرالیا)51
1001 - 2899نیو ساوت ولز964
2600 - 2620, 2900 - 2914قلمرو پایتختی استرالیا31
3000 - 3996ویکتوریا (استرالیا)759
4000 - 4895کوئینزلند469
5000 - 5960استرالیای جنوبی396
6000 - 6997استرالیای غربی499
7000 - 7923تاسمانی157

نقشه تعاملی

(3333) کد پستی در استرالیا

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
0200کانبراقلمرو پایتختی استرالیا
0221قلمرو پایتختی استرالیا
0800داروین (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)44662.721‎ km²
0801داروین (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)
0803قلمرو شمالی (استرالیا)
0804Parapقلمرو شمالی (استرالیا)
0810Tiwiقلمرو شمالی (استرالیا)3228323.7‎ km²
0811Casuarinaقلمرو شمالی (استرالیا)
0812داروین (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)2158158‎ km²
0813داروین (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)
0814Nightcliffقلمرو شمالی (استرالیا)
0815داروین (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)
0820The Narrowsقلمرو شمالی (استرالیا)2137738.4‎ km²
0821Winnellieقلمرو شمالی (استرالیا)
0822قلمرو شمالی (استرالیا)27498150,742‎ km²
0828Berrimahقلمرو شمالی (استرالیا)206130.4‎ km²
0829Pinelandsقلمرو شمالی (استرالیا)134245‎ km²
0830داروین (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)20019222.1‎ km²
0831داروین (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)
0832داروین (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)1075119.6‎ km²
0834Virginiaقلمرو شمالی (استرالیا)170832.5‎ km²
0835Virginiaقلمرو شمالی (استرالیا)361178.3‎ km²
0836داروین (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)7567130.3‎ km²
0837قلمرو شمالی (استرالیا)642130.5‎ km²
0838داروین (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)76487.1‎ km²
0839قلمرو شمالی (استرالیا)1651.091‎ km²
0840قلمرو شمالی (استرالیا)16311.7‎ km²
0841قلمرو شمالی (استرالیا)776142.8‎ km²
0845بچلورقلمرو شمالی (استرالیا)446116.8‎ km²
0846آدلاید ریورقلمرو شمالی (استرالیا)335146.7‎ km²
0847پاین کریک (استرالیا)قلمرو شمالی (استرالیا)425402.3‎ km²
0850Katherineقلمرو شمالی (استرالیا)8486552.2‎ km²
0851Katherineقلمرو شمالی (استرالیا)
0852قلمرو شمالی (استرالیا)9152441,882.3‎ km²
0853قلمرو شمالی (استرالیا)832106.3‎ km²
0854بورولولاقلمرو شمالی (استرالیا)9389.9‎ km²
0860تننت کریکقلمرو شمالی (استرالیا)341642.3‎ km²
0861تننت کریکقلمرو شمالی (استرالیا)
0862قلمرو شمالی (استرالیا)966117,981.2‎ km²
0870آلیس اسپرینگزقلمرو شمالی (استرالیا)2166873.9‎ km²
0871آلیس اسپرینگزقلمرو شمالی (استرالیا)
0872قلمرو شمالی (استرالیا)171281,002,280.6‎ km²
0873قلمرو شمالی (استرالیا)2839180‎ km²
0874آلیس اسپرینگزقلمرو شمالی (استرالیا)72935‎ km²
0875قلمرو شمالی (استرالیا)317445.1‎ km²
0880ییرکالاقلمرو شمالی (استرالیا)658189.5‎ km²
0881نهولونبویقلمرو شمالی (استرالیا)
0885Alyangulaقلمرو شمالی (استرالیا)10732.662‎ km²
0886Jabiruقلمرو شمالی (استرالیا)126113.4‎ km²
0906Winnellieقلمرو شمالی (استرالیا)
صفحه 1بعدی

استرالیا

مشترک‌المنافع استرالیا (به انگلیسی: Commonwealth of Australia) کشوری است توسعه یافته در نیمکره جنوبی. این کشور با ۷٬۶۸۶٬۸۵۰ کیلومتر مربع وسعت، ششمین کشور پهناور دنیا است. استرالیا یکی از قلمروهای همسود است و در سال ۱۹۰۱ از بریتانیای کبیر استقلال یافته‌است. پ..  ︎  استرالیا صفحه ویکی پدیا