(329) کد پستی در اروگوئه

مشاهده لیست کد پستی در اروگوئه
منطقه زمانیوقت اروگوئه
منطقه17,615‎ km²
جمعيت3.5 میلیون
تراکم جمعیت197.4 / km²
کد پستی11000, 11100, 11200 (326 بیشتر)
کسب و کارها در اروگوئه63893
شهرها151
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
11000 - 13000ایالت مونته‌ویدئو27
15100 - 16404, 90000 - 91800Departamento de Canelones65
20000 - 20500Departamento de Maldonado14
27000 - 27400Departamento de Rocha15
30000 - 30100Departamento de Lavalleja11
30201 - 30203, 94000 - 96500Departamento de Florida32
30302 - 35300Departamento de Treinta y Tres10
36100 - 37101Departamento de Cerro Largo11
40000 - 41200Departamento de Rivera8
45000 - 45200Departamento de Tacuarembó13
50000 - 50200Departamento de Salto14
55000 - 55100Departamento de Artigas10
60000 - 60300Departamento de Paysandú15
60400 - 65100Departamento de Río Negro6
70000 - 70800Departamento de Colonia21
70700 - 75500Departamento de Soriano15
80000 - 80500Departamento de San José15
85000 - 85002Departamento de Flores2
97000 - 98000Departamento de Durazno10

نقشه تعاملی

(329) کد پستی در اروگوئه

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
11000ایالت مونته‌ویدئو99441.627‎ km²
11100مونته‌ویدئوایالت مونته‌ویدئو316511.997‎ km²
11200ایالت مونته‌ویدئو796814.397‎ km²
11300Punta Carretasایالت مونته‌ویدئو1056097.2‎ km²
11400Punta Gordaایالت مونته‌ویدئو11741915.6‎ km²
11500Carrascoایالت مونته‌ویدئو2899711.1‎ km²
11600Buceoایالت مونته‌ویدئو906008.9‎ km²
11700ایالت مونته‌ویدئو594508.4‎ km²
11800Reductoایالت مونته‌ویدئو955129.5‎ km²
11900ایالت مونته‌ویدئو7948110.9‎ km²
12000ایالت مونته‌ویدئو7452010‎ km²
12100Maroñasایالت مونته‌ویدئو313984.269‎ km²
12200مونته‌ویدئوایالت مونته‌ویدئو
12300Mangaایالت مونته‌ویدئو11449919.8‎ km²
12400Peñarolایالت مونته‌ویدئو3672385‎ km²
12500Colónایالت مونته‌ویدئو3491576.8‎ km²
12600مونته‌ویدئوایالت مونته‌ویدئو4048855‎ km²
12700ایالت مونته‌ویدئو
12800Pajas Blancasایالت مونته‌ویدئو9026992.1‎ km²
12900Conciliaciónایالت مونته‌ویدئو9847617.8‎ km²
13000Maroñasایالت مونته‌ویدئو13246890‎ km²
14000Colonia NicolichDepartamento de Canelones
15000Paso de CarrascoDepartamento de Canelones6374447.2‎ km²
15001ShangrilaDepartamento de Canelones
15002Departamento de San José
15003
15004
15005سیوداد دلا کوستاDepartamento de Canelones
15006
15007
15008
15100Departamento de Canelones2661267.9‎ km²
15101Departamento de Canelones
15102Departamento de Canelones
15103Departamento de Canelones
15104Departamento de Canelones
15105Departamento de Canelones
15200Estación AtlántidaDepartamento de Canelones1530746.6‎ km²
15300Parque del PlataDepartamento de Canelones14789124.3‎ km²
15400Departamento de Canelones5707230.7‎ km²
15500Joaquín SuárezDepartamento de Canelones5086284.8‎ km²
15600Departamento de Canelones42399410.1‎ km²
15700Departamento de Canelones3001245.8‎ km²
15800Departamento de Canelones7021654.2‎ km²
15900ProgresoDepartamento de Canelones125940209.4‎ km²
16000آتلانتیدا، اروگوئهDepartamento de Canelones
16001Villa ArgentinaDepartamento de Canelones
16002Las ToscasDepartamento de Canelones
16100Parque del PlataDepartamento de Canelones
16200La FlorestaDepartamento de Canelones
16201
16202Costa AzulDepartamento de Canelones
16203
16300Departamento de Canelones
16301Costa AzulDepartamento de Canelones
16302Costa AzulDepartamento de Canelones
16303
16304
16305Departamento de Canelones
16306سانتا لوسیا، اروگوئهDepartamento de Canelones
16400Cuchilla AltaDepartamento de Canelones
16401ایالت مونته‌ویدئو
16402
16403
16404JaureguiberryDepartamento de Canelones
20000Departamento de Maldonado1219581,250.6‎ km²
20001La BarraDepartamento de Maldonado
20002ManantialesDepartamento de Maldonado
20003
20004Sauce de PortezueloDepartamento de Maldonado
20005مالدونادو، اروگوئهDepartamento de Maldonado
20100پونتا دل استهDepartamento de Maldonado48236.1‎ km²
20200Departamento de Maldonado13872151.9‎ km²
20300GeronaDepartamento de Maldonado10250277.3‎ km²
20302SolísDepartamento de Maldonado
20303Playa VerdeDepartamento de Maldonado
20400Departamento de Maldonado322551,957.7‎ km²
20401GarzónDepartamento de Maldonado
20402Departamento de Maldonado
20500Departamento de Maldonado29401,405.9‎ km²
27000Departamento de Rocha272142,662.5‎ km²
27001La PalomaDepartamento de Rocha
27002Departamento de Rocha
27003ایالت مونته‌ویدئو
27004La PedreraDepartamento de Rocha
27100Departamento de Rocha127131,617.4‎ km²
27101Dieciocho de JulioDepartamento de Rocha
27102
27200Cabo PolonioDepartamento de Rocha102061,568.5‎ km²
27201Departamento de Rocha
27202Aguas DulcesDepartamento de Rocha
27204Punta del DiabloDepartamento de Rocha
27300Departamento de Rocha125284,476.8‎ km²
27301San Luis al MedioDepartamento de Rocha
27302CebollatíDepartamento de Rocha
27303ولازقوز، اروگوئهDepartamento de Rocha
27400La PedreraDepartamento de Rocha5966201.7‎ km²
30000Departamento de Lavalleja476366,613‎ km²
30001MariscalaDepartamento de Lavalleja
30002PirarajáDepartamento de Lavalleja
30007Departamento de Lavalleja
30009Departamento de Lavalleja
30020Departamento de Lavalleja
30100Departamento de Lavalleja3256390.1‎ km²
30200ایالت مونته‌ویدئو
30201Nico PérezDepartamento de Florida
30202Departamento de Florida
30203Departamento de Florida
30204Cerro ChatoDepartamento de Treinta y Tres
30300Departamento de Lavalleja58391,816.5‎ km²
30301ZapicánDepartamento de Lavalleja
30302Departamento de Treinta y Tres
31100Departamento de Treinta y Tres47301,538.1‎ km²
33000Departamento de Treinta y Tres394385,335.2‎ km²
33002ورگرا، اروگوئهDepartamento de Treinta y Tres
33004Departamento de Treinta y Tres
34100ZapicánDepartamento de Lavalleja661596‎ km²
34200José Batlle y OrdóñezDepartamento de Lavalleja34191,047.3‎ km²
35100Departamento de Treinta y Tres312814.2‎ km²
35200Departamento de Treinta y Tres3476680.7‎ km²
35300Santa Clara de OlimarDepartamento de Treinta y Tres30221,231.1‎ km²
36100TupambaéDepartamento de Cerro Largo1185861.7‎ km²
36200Departamento de Cerro Largo43972,447.1‎ km²
37000ملو، اروگوئهDepartamento de Cerro Largo630197,442.1‎ km²
37001اسگوا، اروگوئهDepartamento de Cerro Largo
37002Isidoro NoblíaDepartamento de Cerro Largo
37003Departamento de Cerro Largo
37004Departamento de Cerro Largo
37005Fraile MuertoDepartamento de Cerro Largo
37006TupambaéDepartamento de Cerro Largo
37007Santa Clara de OlimarDepartamento de Treinta y Tres
37100Departamento de Cerro Largo182981,934.2‎ km²
37101Plácido RosasDepartamento de Cerro Largo
40000Departamento de Rivera1009272,408.6‎ km²
40001ترانکوئراسDepartamento de Rivera
40002Minas de CorralesDepartamento de Rivera
40003VichaderoDepartamento de Rivera
40004LapuenteDepartamento de Rivera
40100ترانکوئراسDepartamento de Rivera78811,684.7‎ km²
40200MasollerDepartamento de Artigas751607.4‎ km²
41100Departamento de Rivera55751,870.7‎ km²
41200Departamento de Rivera59633,397.2‎ km²
45000Departamento de Tacuarembó7777514,850.8‎ km²
45001اچار، اروگوئهDepartamento de Tacuarembó
45002CurtinaDepartamento de Tacuarembó
45003Departamento de Tacuarembó
45004TamboresDepartamento de Tacuarembó
45005Paso del CerroDepartamento de Tacuarembó
45006AnsinaDepartamento de Paysandú
45011ایالت مونته‌ویدئو
45017Departamento de Tacuarembó
45019Las ToscasDepartamento de Tacuarembó
45020Departamento de Tacuarembó
45021Departamento de Tacuarembó
45100Departamento de Tacuarembó153963,475.8‎ km²
45101Departamento de Tacuarembó
45200Departamento de Tacuarembó3529800.1‎ km²
50000Departamento de Salto13304514,202.7‎ km²
50001BelénDepartamento de Salto
50002Villa ConstituciónDepartamento de Salto
50003Termas del ArapeyDepartamento de Salto
50008Departamento de Salto
50009البیسوDepartamento de Salto
50010Departamento de Salto
50012Departamento de Salto
50013BiassiniDepartamento de Salto
50018Departamento de Salto
50029Departamento de Salto
50032Departamento de Salto
50100Villa ConstituciónDepartamento de Salto3226493.7‎ km²
50200Departamento de Salto2261628‎ km²
55000Departamento de Artigas538129,253.7‎ km²
55001Baltasar BrumDepartamento de Artigas
55002Tomás GomensoroDepartamento de Artigas
55003CuaróDepartamento de Artigas
55004Bernabé RiveraDepartamento de Artigas
55005Javier de VianaDepartamento de Artigas
55007Pueblo SequeiraDepartamento de Artigas
55008Paso CampamentoDepartamento de Artigas
55100Departamento de Artigas220632,277.9‎ km²
60000Departamento de Paysandú1029217,428.4‎ km²
60001QuebrachoDepartamento de Paysandú
60002الگورتا، اوراگوایDepartamento de Río Negro
60003Piedras ColoradasDepartamento de Paysandú
60004Lorenzo GeyresDepartamento de Paysandú
60005Departamento de Paysandú
60008گویچونDepartamento de Paysandú
60009MerinosDepartamento de Paysandú
60010Departamento de Paysandú
60012Estación PorvenirDepartamento de Paysandú
60013Departamento de Paysandú
60017El EucaliptoDepartamento de Paysandú
60100Departamento de Paysandú74544,549.7‎ km²
60200QuebrachoDepartamento de Paysandú35861,218.7‎ km²
60300Departamento de Paysandú1284179.6‎ km²
60400الگورتا، اوراگوایDepartamento de Río Negro77797.3‎ km²
61100Departamento de Río Negro2801368.8‎ km²
65000310631,311.5‎ km²
65001Departamento de Río Negro
65002Nuevo BerlínDepartamento de Río Negro
65100Departamento de Río Negro213615,097.1‎ km²
70000Departamento de Colonia351291,153.7‎ km²
70001خوان لاکازهDepartamento de Colonia
70002ایالت مونته‌ویدئو
70003Departamento de Colonia
70004ConchillasDepartamento de Colonia
70005MigueleteDepartamento de Colonia
70006El SemilleroDepartamento de Colonia
70007BarkerDepartamento de Colonia
70100Departamento de Colonia20455911‎ km²
70101نوئوا پالمیراDepartamento de Colonia
70102اگراسیداDepartamento de Soriano
70200روزاریو، اروگوئهDepartamento de Colonia12653830.5‎ km²
70201نوئوا هلوکاDepartamento de Colonia
70202Colónایالت مونته‌ویدئو
70203La PazDepartamento de Colonia
70204Departamento de Colonia
70300Departamento de Colonia13983875.7‎ km²
70400ValdenseDepartamento de Colonia403643.8‎ km²
70500Departamento de Colonia13579161.7‎ km²
70600Departamento de Colonia8002324.5‎ km²
70700اگراسیداDepartamento de Soriano11293514.6‎ km²
70800Departamento de Colonia64291,304.8‎ km²
75000مرسدس، اروگوئهDepartamento de Soriano466312,450.4‎ km²
75001PalmitasDepartamento de Soriano
75002EgañaDepartamento de Soriano
75003RissoDepartamento de Soriano
75004Departamento de Durazno
75005Departamento de San José
75100Departamento de Soriano229562,248.6‎ km²
75101Cañada NietoDepartamento de Soriano
75200Departamento de Soriano116802,546‎ km²
75201Santa CatalinaDepartamento de Soriano
75202José Enrique RodóDepartamento de Soriano
75204Florencio SánchezDepartamento de Colonia
75205Departamento de Soriano
75300Santa CatalinaDepartamento de Soriano1112161.8‎ km²
75400José Enrique RodóDepartamento de Soriano2421395.9‎ km²
75500PalmitasDepartamento de Soriano2539709.6‎ km²
80000Departamento de San José467002,924.7‎ km²
80001
80002Ecilda PaullierDepartamento de San José
80003Departamento de Colonia
80004ItuzaingóDepartamento de San José
80005Rafael PerazzaDepartamento de San José
80006Departamento de San José
80007Departamento de San José
80100لیبرتاد، اروگوئهDepartamento de San José18620585.1‎ km²
80101Delta del TigreDepartamento de San José
80102OrdeigDepartamento de San José
80200Departamento de San José2794371.1‎ km²
80300Ecilda PaullierDepartamento de San José4161323.8‎ km²
80400Departamento de San José4449270.9‎ km²
80500Departamento de San José35713150.8‎ km²
85000Departamento de Flores258735,593.5‎ km²
85001Ismael CortinasDepartamento de Colonia
85002AndresitoDepartamento de Flores
90000Departamento de Canelones30281347.3‎ km²
90001Los CerrillosDepartamento de Canelones
90002San AntonioDepartamento de Canelones
90100Los CerrillosDepartamento de Canelones7707277.5‎ km²
90200سانتا لوسیا، اروگوئهDepartamento de Canelones22997428.7‎ km²
90201ProgresoDepartamento de Canelones
90300ProgresoDepartamento de Canelones
90400JuanicóDepartamento de Canelones
90500Santa RosaDepartamento de Canelones
90600سن رامون، اروگوئهDepartamento de Canelones
90601Fray MarcosDepartamento de Florida
90602ChamizoDepartamento de Florida
90603Departamento de Canelones
90604San BautistaDepartamento de Canelones
90700سانتا لوسیا، اروگوئهDepartamento de Canelones
90701اگواس کورینتسDepartamento de Canelones
90702Departamento de Canelones
90800سس، اروگوئهDepartamento de Canelones
91000پندو، اروگوئهDepartamento de Canelones
91001Departamento de Canelones
91002Empalme OlmosDepartamento de Canelones
91003MontesDepartamento de Canelones
91004Estación MiguesDepartamento de Canelones
91005Estación MiguesDepartamento de Canelones
91006SocaDepartamento de Canelones
91007Departamento de Canelones
91008Estación TapiaDepartamento de Canelones
91100سن رامون، اروگوئهDepartamento de Canelones8388309.7‎ km²
91200San BautistaDepartamento de Canelones4058198‎ km²
91300San AntonioDepartamento de Canelones3535210.1‎ km²
91400Santa RosaDepartamento de Canelones5421112.8‎ km²
91401BolívarDepartamento de Canelones
91500سس، اروگوئهDepartamento de Canelones12297238.3‎ km²
91600Departamento de Canelones7557376.6‎ km²
91700MiguesDepartamento de Canelones6036466.6‎ km²
91800تالا، اروگوئهDepartamento de Canelones8106308‎ km²
94000Departamento de Florida403193,327.2‎ km²
94001ساراندی گراندهDepartamento de Florida
94002وینتیکینکو دو اگوستوDepartamento de Florida
94003MendozaDepartamento de Florida
94004La CruzDepartamento de Florida
94005وینتیکینکو دو مایو، اروگوئهDepartamento de Florida
94006Mendoza ChicoDepartamento de Florida
94007CardalDepartamento de Florida
94008Capilla del SauceDepartamento de Florida
94009Departamento de Florida
94010Departamento de Florida
94011Departamento de Florida
94012Departamento de Florida
94100Departamento de Florida81401,926.2‎ km²
94101آلخاندرو گایینالDepartamento de Florida
94102Departamento de Florida
95100وینتیکینکو دو مایو، اروگوئهDepartamento de Florida2394192.4‎ km²
95200CardalDepartamento de Florida1396107.8‎ km²
95300Departamento de Florida56856.8‎ km²
95400وینتیکینکو دو اگوستوDepartamento de Florida19246.4‎ km²
95500MendozaDepartamento de Florida1127162.6‎ km²
95600Mendoza ChicoDepartamento de Florida994135.4‎ km²
96100ChamizoDepartamento de Florida1218218.6‎ km²
96200ChamizoDepartamento de Florida3542287.9‎ km²
96300Departamento de Florida2658439.3‎ km²
96400Departamento de Florida424214.9‎ km²
96500Departamento de Florida1441811.9‎ km²
97000Departamento de Durazno4794510,588.8‎ km²
97002BlanquilloDepartamento de Durazno
97003Departamento de Durazno
97004La PalomaDepartamento de Durazno
97005Departamento de Durazno
97006Santa BernardinaDepartamento de Durazno
97007Departamento de Durazno
97100ساراندی دل ییDepartamento de Durazno
98000ساراندی دل ییDepartamento de Durazno93274,038.6‎ km²

اروگوئه

(به انگلیسی: Uruguay) کشور کوچکی واقع در جنوب شرقی آمریکای جنوبی، به پایتختی مونته‌ویدئو است. نام رسمی اروگوئه «جمهوری خاوری اروگوئه» و یا «جمهوری شرقی اروگوئه» است. اروگوئه ۳٫۳ میلیون نفر جمعیت دارد که ۱٫۸ میلیون نفر از آنها در منطقه کلان‌شهری پایتخت کشور ز..  ︎  اروگوئه صفحه ویکی پدیا