(891) کد پستی در ارمنستان

مشاهده لیست کد پستی در ارمنستان
منطقه زمانیوقت ارمنستان
منطقه2,943‎ km²
جمعيت3.0 میلیون
تراکم جمعیت1008 / km²
کد پستی0001, 0002, 0003 (888 بیشتر)
کد تلفن10, 222, 22290 (110 بیشتر)
کسب و کارها در ارمنستان17749
شهرها399
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
0001 - 0099ایروان93
0201 - 0514استان آراگاتسوتن81
0601 - 0823استان آرارات81
0621 - 0624, 3601 - 3810استان وایوتس‌جور34
0901 - 1149استان آرماویر98
1201 - 1627استان گغارکونیک87
1701 - 2117استان لوری126
2201 - 2608استان کوتایک65
2601 - 3126استان شیراک83
3201 - 3519استان سیونیک65
3901 - 4216استان تاووش55

(891) کد پستی در ارمنستان

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعیت شهر
0001ایروانایروان1093485
0002ایروانایروان1093485
0003ایروانایروان1093485
0004ایروانایروان1093485
0005ایروانایروان1093485
0006ایروانایروان1093485
0007ایروانایروان1093485
0008ایروانایروان1093485
0009ایروانایروان1093485
0010ایروانایروان1093485
0011ایروانایروان1093485
0012ایروانایروان1093485
0013ایروانایروان1093485
0014ایروانایروان1093485
0015ایروانایروان1093485
0017ایروانایروان1093485
0018ایروانایروان1093485
0019ایروانایروان1093485
0020ایروانایروان1093485
0021ایروانایروان1093485
0022ایروانایروان1093485
0023ایروانایروان1093485
0025ایروانایروان1093485
0026ایروانایروان1093485
0027ایروانایروان1093485
0028ایروانایروان1093485
0029ایروانایروان1093485
0031ایروانایروان1093485
0032ایروانایروان1093485
0033ایروانایروان1093485
0034ایروانایروان1093485
0035ایروانایروان1093485
0036ایروانایروان1093485
0037ایروانایروان1093485
0038ایروانایروان1093485
0039ایروانایروان1093485
0040ایروانایروان1093485
0041ایروانایروان1093485
0042ایروانایروان1093485
0043ایروانایروان1093485
0044ایروانایروان1093485
0046ایروانایروان1093485
0047ایروانایروان1093485
0048ایروانایروان1093485
0049ایروانایروان1093485
0050ایروانایروان1093485
0051ایروانایروان1093485
0052ایروانایروان1093485
0053ایروانایروان1093485
0054ایروانایروان1093485
صفحه 1بعدی

ارمنستان

(به ارمنی: Հայաստան، تلفظ: هایاستان) با نام رسمی جمهوری ارمنستان (Հայաստանի Հանրապետություն، هایاستانی هانراپِتوتیون) کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است.   ︎  ارمنستان صفحه ویکی پدیا