(8375) کد پستی در آلمان

مشاهده لیست کد پستی در آلمان
منطقه زمانیوقت مرکز اروپا
منطقه35,768‎ km²
جمعيت81.8 میلیون
تراکم جمعیت2287 / km²
کد پستی01067, 01069, 01097 (8372 بیشتر)
کد تلفن151, 152, 1521 (5221 بیشتر)
کسب و کارها در آلمان5588598
شهرها6347
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
01067 - 04889, 08056 - 09669زاکسن436
03042 - 03253, 14461 - 17326براندنبورگ228
06108 - 06928, 38820 - 39649زاکسن-آنهالت222
07318 - 07989, 98527 - 99998تورینگن231
10115 - 14532برلین198
17033 - 19417مکلنبورگ-فورپومرن195
20038 - 21149, 22041 - 22769هامبورگ102
21217 - 21789, 26121 - 38729, 49074 - 49849نیدرزاکسن826
22844 - 25999شلسویگ-هولشتاین450
27568 - 27580, 28195 - 28779ایالت برمن41
32049 - 33829, 40196 - 54585, 58084 - 59969نوردراین-وستفالن879
34117 - 37299, 60306 - 63699, 64283 - 65936هسن570
54290 - 57648, 66849 - 67829راینلاند-فالتس654
66041 - 66839زارلاند72
68131 - 79879, 88212 - 89198بادن-وورتمبرگ1210
80331 - 97909بایرن2078

نقشه تعاملی

(8375) کد پستی در آلمان

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
01067درسدنزاکسن266646.7‎ km²
01069درسدنزاکسن246825.3‎ km²
01097درسدنزاکسن164683.417‎ km²
01099درسدنزاکسن2614752.8‎ km²
01108زاکسن
01109Klotzscheزاکسن3367727.2‎ km²
01127درسدنزاکسن129982.827‎ km²
01129درسدنزاکسن175858.3‎ km²
01139درسدنزاکسن293638.5‎ km²
01156درسدنزاکسن
01157درسدنزاکسن247678.5‎ km²
01159درسدنزاکسن275735.7‎ km²
01169درسدنزاکسن151365.1‎ km²
01187درسدنزاکسن141505‎ km²
01189درسدنزاکسن120405.3‎ km²
01217درسدنزاکسن128105.2‎ km²
01219درسدنزاکسن207137.5‎ km²
01237درسدنزاکسن179164.314‎ km²
01239درسدنزاکسن119573.634‎ km²
01257درسدنزاکسن247538.4‎ km²
01259درسدنزاکسن1830410.4‎ km²
01277درسدنزاکسن206064.616‎ km²
01279درسدنزاکسن120925.4‎ km²
01307درسدنزاکسن145973.381‎ km²
01309درسدنزاکسن185894.863‎ km²
01324درسدنزاکسن77579.1‎ km²
01326درسدنزاکسن1085915.3‎ km²
01328درسدنزاکسن
01445رادبویلزاکسن3251826‎ km²
01454Wachauزاکسن2052359‎ km²
01458Ottendorf-Okrillaزاکسن1024236‎ km²
01462درسدنزاکسن2618431.1‎ km²
01465درسدنزاکسن427412.1‎ km²
01468Moritzburgزاکسن1041468‎ km²
01471رادبورگزاکسن512633.1‎ km²
01474درسدنزاکسن1571040.9‎ km²
01477Arnsdorfزاکسن450335.6‎ km²
01478درسدنزاکسن910616.3‎ km²
01558گرشنهاینزاکسن1285637.9‎ km²
01561Schönfeldزاکسن21540418.4‎ km²
01587ریزازاکسن111657.5‎ km²
01589ریزازاکسن755015.3‎ km²
01591ریزازاکسن1136816.9‎ km²
01594زاکسن735586.5‎ km²
01609Nauwaldeزاکسن1212185.1‎ km²
01612Nünchritzزاکسن711545‎ km²
01616اشترلازاکسن388830.1‎ km²
01619Zeithainزاکسن568081.5‎ km²
01623لماتسشزاکسن9148139.8‎ km²
01640کسویگ (زاکسن)زاکسن2121326.1‎ km²
صفحه 1بعدی

آلمان

آلمان (به آلمانی: Deutschland) با نام رسمی جمهوری فدرال آلمان (به آلمانی: BRD:Bundesrepublik Deutschland)، کشوری در قاره اروپا با پایتخت برلین است. آلمان از شمال با دریای شمال، دانمارک و دریای بالتیک، از شرق با لهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از..  ︎  آلمان صفحه ویکی پدیا