کد پستی 0059, آفریقای جنوبی

خاوتنگ

اطلاعات جزیي
محلات نزدیک:Mooikloof, Mooikloof Ridge
منطقه زمانی:وقت عادی جنوب افریقا
زمان محلی:Wednesday 5:34
طول و عرض جغرافیایی:-25.8409034751688° / 28.3266520061601°
کد تلفن10111213بیشتر
مربوط کد پستی:005100540055005600570058

0059 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 0059  - خاوتنگ

بیشتر
0059 - خاوتنگ

نزدیک خاوتنگ

مربوط کد پستی


آفریقای جنوبی کد پستی

بوسیلۀ بخش اداری کد پستی

ایالت آزاد (استان)
امپومالانگا
خاوتنگ
شمال غربی (استان آفریقای جنوبی)
کیپ شرقی
بیشتر ببین