کد پستی 0036, آفریقای جنوبی

خاوتنگ

اطلاعات جزیي
محلات نزدیک:Menlo Park, Zwavelpoort
منطقه زمانی:وقت عادی جنوب افریقا
زمان محلی:Wednesday 6:08
طول و عرض جغرافیایی:-25.8148490621945° / 28.3722684545712°
کد تلفن10111213بیشتر
مربوط کد پستی:003000310033003500370039

0036 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 0036  - خاوتنگ

بیشتر
0036 - خاوتنگ

نزدیک خاوتنگ

مربوط کد پستی


آفریقای جنوبی کد پستی

بوسیلۀ بخش اداری کد پستی

ایالت آزاد (استان)
امپومالانگا
خاوتنگ
شمال غربی (استان آفریقای جنوبی)
کیپ شرقی
بیشتر ببین