کد پستی 0030, آفریقای جنوبی

خاوتنگ

اطلاعات جزیي
محلات نزدیک:Daspoort, Hercules, Hermanstad, Pretoria Gardens
منطقه زمانی:وقت عادی جنوب افریقا
زمان محلی:Wednesday 5:34
طول و عرض جغرافیایی:-25.7180687357562° / 28.1438967219959°
کد تلفن10111213بیشتر
مربوط کد پستی:003100330035003600370039

0030 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 0030  - خاوتنگ

بیشتر
0030 - خاوتنگ

نزدیک خاوتنگ

مربوط کد پستی


آفریقای جنوبی کد پستی

بوسیلۀ بخش اداری کد پستی

ایالت آزاد (استان)
امپومالانگا
خاوتنگ
شمال غربی (استان آفریقای جنوبی)
کیپ شرقی
بیشتر ببین