کد پستی 0025, آفریقای جنوبی - نقشه

پرتوریا

پرتوریا پایتخت اجرائی و اداری کشور آفریقای جنوبی است. پرتوریا درسال ۱۸۵۵ به وسیله شخصی به نام پرتوریوس ساخته شد و به نام او پرتوریا نام گرفت.     Wikipedia.org
اطلاعات جزیي
شهر:پرتوریا
محلات نزدیک:Lotus Gardens
منطقه زمانی:وقت عادی جنوب افریقا
زمان محلی:Wednesday 6:01
طول و عرض جغرافیایی:-25.7491471477707° / 28.086396422253°
کد تلفن12
مربوط کد پستی:002000210022002300260027

0025 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 0025  - پرتوریا

بیشتر
0025 - پرتوریا

نزدیک پرتوریا


مشاهده همه شهرها در خاوتنگ

مربوط کد پستی


آفریقای جنوبی کد پستی

بوسیلۀ بخش اداری کد پستی

ایالت آزاد (استان)
امپومالانگا
خاوتنگ
شمال غربی (استان آفریقای جنوبی)
کیپ شرقی
بیشتر ببین