کد پستی 0023, آفریقای جنوبی

خاوتنگ

اطلاعات جزیي
محلات نزدیک:Erasmia
منطقه زمانی:وقت عادی جنوب افریقا
زمان محلی:Wednesday 6:21
طول و عرض جغرافیایی:-25.8126471630569° / 28.0926512991562°
کد تلفن10111213بیشتر
مربوط کد پستی:002000210022002500260027

0023 اطلاعات کسب و کار برای

کسب و کارها در 0023  - خاوتنگ

بیشتر
0023 - خاوتنگ

نزدیک خاوتنگ

مربوط کد پستی


آفریقای جنوبی کد پستی

بوسیلۀ بخش اداری کد پستی

ایالت آزاد (استان)
امپومالانگا
خاوتنگ
شمال غربی (استان آفریقای جنوبی)
کیپ شرقی
بیشتر ببین