(3044) کد پستی در آفریقای جنوبی

مشاهده لیست کد پستی در آفریقای جنوبی
منطقه زمانیوقت افریقای جنوبی
منطقه12,137‎ km²
جمعيت49.0 میلیون
تراکم جمعیت4037 / km²
کد پستی0000, 0001, 0002 (3041 بیشتر)
کد تلفن10, 11, 12 (47 بیشتر)
کسب و کارها در آفریقای جنوبی655625
شهرها563
کد پستیمنطقه اداریتعداد کد پستی
0000 - 0221, 1400 - 2943خاوتنگ684
0197 - 0507, 2520 - 2895, 8550 - 8655شمال غربی (استان آفریقای جنوبی)282
0453 - 1220لیمپوپو333
1030 - 1377, 2200 - 2491امپومالانگا210
2900 - 4791کوازولو-ناتال488
4752 - 6544کیپ شرقی406
6460 - 8207کیپ غربی351
8205 - 8940کیپ شمالی132
9300 - 9986ایالت آزاد (استان)157

نقشه تعاملی

(3044) کد پستی در آفریقای جنوبی

کد پستیشهرمنطقه اداریجمعيتمنطقه
0000خاوتنگ
0001پرتوریاخاوتنگ3145113.2‎ km²
0002پرتوریاخاوتنگ10307118.3‎ km²
0003پرتوریاخاوتنگ
0006پرتوریاخاوتنگ
0007پرتوریاخاوتنگ
0008پرتوریاخاوتنگ608247.7‎ km²
0009Bon Accordخاوتنگ
0010پرتوریاخاوتنگ
0011پرتوریاخاوتنگ
0012پرتوریاخاوتنگ
0014Centurionخاوتنگ
0017پرتوریاخاوتنگ
0018پرتوریاخاوتنگ
0019پرتوریاخاوتنگ717513.9‎ km²
0020پرتوریاخاوتنگ2902.747‎ km²
0021پرتوریاخاوتنگ
0022پرتوریاخاوتنگ309386‎ km²
0023خاوتنگ
0025پرتوریاخاوتنگ
0026خاوتنگ320420.2‎ km²
0027پرتوریاخاوتنگ
0028پرتوریاخاوتنگ
0029پرتوریاخاوتنگ
0030خاوتنگ
0031پرتوریاخاوتنگ
0033پرتوریاخاوتنگ
0035پرتوریاخاوتنگ623416.5‎ km²
0036خاوتنگ
0037خاوتنگ2515112.2‎ km²
0039پرتوریاخاوتنگ
0040پرتوریاخاوتنگ
0041پرتوریاخاوتنگ
0042پرتوریاخاوتنگ
0043پرتوریاخاوتنگ
0044پرتوریاخاوتنگ148228.4‎ km²
0045خاوتنگ37443.771‎ km²
0046خاوتنگ1709977.4‎ km²
0047پرتوریاخاوتنگ1720.7‎ km²
0048پرتوریاخاوتنگ
0049پرتوریاخاوتنگ
0050پرتوریاخاوتنگ
0051Centurionخاوتنگ
0054پرتوریاخاوتنگ
0055پرتوریاخاوتنگ
0056پرتوریاخاوتنگ
0057Centurionخاوتنگ
0058پرتوریاخاوتنگ
0059خاوتنگ
0060پرتوریاخاوتنگ306351.1‎ km²
صفحه 1بعدی

آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند است. کشور سه پایتخت متفاوت دارد. قوهٔ مجریه در پرتوریا، پارلمان در کیپ تاون و قوهٔ قضائیه در بلوم فونتین مستقر است. پرجمعیت‌ترین شهر آن نیز ژوهانسبورگ است. جنوبی با کشورهای نامیبیا، بوتسوا..  ︎  آفریقای جنوبی صفحه ویکی پدیا